A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Martinské hole - tak nazywane są rozległe około grzbietowe górskie hale w masywie Luczańskiej Małej Fatry (Malá Fatra). Cały grzbiet zbudowany jest ze skał krystalicznych, a jego najwyższe wzniesienie to Veľká lúka (1476 m n.p.m.). Występuje tutaj górna granica lasu...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Z miejscowości Oravský Podzámok na Kubínską hoľę podjeżdżamy czerwonym szlakiem rowerowym. Szlak poprowadzony jest drogą asfaltową, która trawersuje masyw Kubínskiej hoľi i dochodzi praktycznie pod samo schronisko...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pilsko to drugi, co do wysokości, szczyt Beskidu Żywieckiego. Wysokość tej góry to 1557 m n.p.m., co sprawia, że kończy się tam maksymalny pionowy zasięg lasu i naturalnie występuje kosodrzewina. Z wierzchołka rozpościera się piękna panorama m.in. na Babią Górę i Tatry...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kozie Chrbty (Kozie Grzbiety) to Słowackie pasmo górskie położone na przedpolu Niżnych Tatr pomiędzy Popradem, a Królową Ligotą (Kráľova Lehota). Rejon mało błotnisty z dominującymi borami mieszanymi. Obszar poprzecinany jest wąskimi i krętymi ścieżkami...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Trasa zlokalizowana w Górach Lewockich (Levočskie vrchy) w północno wschodnim rejonie Słowacji. Zaproponowany przejazd w większości poprowadzony jest szerokimi drogami stokowymi. Podjazd na Smrekovicę do Priesmyku Branisko...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wycieczkę najlepiej rozpocząć w Zubrzycy G. skąd podjeżdżamy drogą asfaltową na Przeł. Krowiarki z której rozpoczynamy już jazdę terenową. Szlak czerwony prowadzący przez Pasmo Policy na odcinku Przeł. Krowiarki – Hala Krupowa jest wręcz dostosowany do kolarstwa emtb...